بایگانی "۲۴ خرداد, ۱۳۹۶"

انتخاب راهبند اتوماتیک و انواع آن

انتخاب راهبند اتوماتیک و انواع آن

انتخاب راهبند اتوماتیک و انواع آن راهبندها همانطور که در مقاله راهبند مناسب برای شما کدام است توضیح دادیم انواع متفاوتی دارند ولی شما به نکاتی مانند: عرض فضایی که می خواهید راهبند آن را مسدود کند. میزان رفت و آمد در آن فضا میزان حائز اهمیت بودن آن فضا حتما توجه داشته باشید. این […]